Eindwerken

Om een wisselwerking tussen de auteur en de geïnteresseerde lezer te bevorderen, zullen we enkel de eerste 15 pagina’s publiceren op onze site…. Wie de verdere inhoud van het eindwerk wil lezen, kan ons de formele vraag daartoe stellen via eindwerken@sommeliers-conseil.be.

Die vraag zullen wij dan op onze beurt aan de auteur bezorgen. Deze kan zelf beslissen al dan niet in contact te treden met de aanvrager en beslissen zijn/haar eindwerk al dan niet te delen.

De VSC zal dus alleen optreden als tussenpersoon die de contacten legt tussen de auteur en een geïnteresseerde lezer en kan derhalve op generlei manier aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van een eindwerk. Elke auteur is en blijft verantwoordelijk voor de volledige inhoud van zijn werkstuk, inbegrepen de auteursrechtelijke bescherming van de door hem gebruikte inhoud

___________________________

Bent u zelf Sommelier-Conseil en heeft u voor uw promotie aan de Université du Vin in Suze een eindwerk gemaakt, maar vindt u het hier niet terug ? Zou u dat wel graag willen ? Zend ons een mail en bezorg ons de elektronische versie van uw eindwerk en wij zorgen er voor dat u er bij hoort.

Eindwerken

JAARGANG 2019

Eindwerken

JAARGANG 2018

Eindwerken

JAARGANG 2017

Eindwerken

JAARGANG 2016

Eindwerken

JAARGANG 2015

Eindwerken

JAARGANG 2014